Hjälp

Från wiki.smartsms.se

Ändra adress på skapat SMS-konto

1. Logga in och välj Inställningar/Konto.

2. Välj sedan Användarinformation.

3. Klicka i checkbox nedan för att ändra informationen.

4. Tryck sedan på spara.


Ändra passord/lösenord på skapat SMS-konto

1. Logga in och välj Inställningar/Konto.

2. Välj sedan Lösenord och användarnamn.

3. Klicka knappen Ändra för att ändra aktuellt passord.

4. Ange nuvarande passord och ditt nya passord 2 ggr.

5. Tryck sedan på spara.


Importera mottagare från SmartSMS 2 till SmartSMS 3

1. Välj Importera och Exportera i menyn till vänster I SmartSMS 2.0.

2. Överst välj sortering på Alla grupper inkl mottagare.

2. Du kan även ta ut alla mottagare utan sortera på grupp.

3. Tryck på skapa lista för att skapa fil.

4. Klicka på länken ovan för att spara filen på disk.

5. Öppna utforskaren för att få fram filen som skapades.

6. Kopiera filen och jobba med kopian.

7. I kopian av filen radera de grupper som inte skall flyttas till SmartSMS 3.

8. Radera alla rader förutom rader med mottagare i gruppen.

9. Du kan bara flytta en grupp i taget.

10. Logga in på SmartSMS 3 och välj Inställningar/Grupper/Ny grupp i menyn.

11. Skapa där gruppen som du vill importera dina mottagare till.

12. Välj sedan Inställningar/Mottagare/Importera i menyn.

13. Sök fram din kopierade fil.

14. Välj den nya gruppen du har skapat.

15. Tryck på Importera.


Hur lägger jag till autosvar för ett prefix

I menyn, välj Inställningar/Prefix/Visa beställda.

Klicka där på aktuellt prefix.

Där ser du ett antal parametrar som kan ställas in per prefix.

Ett av dom är autosvar.

Ange meddelande rutan autosvar.

Tryck sedan på Spara


Var kan man ställa in så att SMS som skickas till ett prefix vidarebefordras som e-post?

Välj Inställningar/Prefix/Visa Beställda i menyn.

Klicka på aktuellt prefix.

Ange e-post adress i rutan Vidarebefordra till e-post.

Tryck sedan på Spara


Söka och radera mottagare genom namn eller mobil-nummer.

Välj Inställningar/Mottagare/Lägg till/Ändra i menyn.

Ange namn eller mobil-nummer nederst i sökrutan.

Tryck på förstoringsglaset.

Finns namnet eller mobil-numret, så kommer det upp nedan.

Tryck på det röda krysset för att radera mottagaren.


Kopiera mottagare till grupp

Välj i menyn Inställningar/mottagare/kopiera.

Välj sedan alla i vänster dropdown och markera de mottagare du vill kopiera till grupp.

Välj sedan gruppen i höger dropdown lista.

Tryck sedan på Lägg till i grupp.


Ta bort mottagare från grupp

I menyn välj Inställningar/Mottagare/Tabort

Välj grupp i höger rullgardinsmeny.
Markera mottagare som skall tas bort ur grupp.
Tryck på knappen Ta bort från grupp nedan.

Ta bort mottagare

I menyn välj Inställningar/Mottagare/Tabort

Välj grupp i vänster rullgardinsmeny. Markera mottagare som skall tas bort. Tryck på knappen Radera mottagare. Mottagaren raderas och försvinner ifrån alla grupper.


Problem med att skicka SMS till Indiska mottagare

Need to inform you that Indian operators have applied filtering on incoming traffic.
One of the filtering mechanism is that no incoming international SMS containing the originating country code +91 is delivered through its network.
Also the length of sender id should be less than 8 characters for alphanumeric sender id for India.

We have checked logs and can see that you are using MSISDN sender id: '919881724762' for the messages due to which the messages were rejected.
Please test using msisdn sender id starting with international prefix(except '91') for sending to India and update us with test results.