Manual

Från wiki.smartsms.se

Kort manual om gränssnitt.


Använd helst vår senaste version 3.1 av vår SMS web service.

Läs mer om funktionerna i våra web services nedanstående dokument.

Läs mer om funktionerna i SMSMail i dokumentet SMSMail30.pdf