Skapa konto

Från wiki.smartsms.se


SmartSMS Prepaid

Med SmartSMS Prepaid konto förbetalar man en pott, som sedan används för att skicka SMS.
Kontot fungerar ungefär som ett kontantkort för mobiltelefoni.
Du får en varning via e-post när din pott börjar ta slut.
Kontot har ingen månadsavgift.


SmartSMS Standard

Med SmartSMS Standard konto kan man skicka SMS utan att ha förbetalt en pott.
Skickade SMS faktureras månadsvis i efterskott.
Kontot har månadsavgift och faktureras normalt var 6 månad.


SmartSMS Professional

Med SmartSMS Professional kan du själv skapa underavdelningar (konton) med egen inloggning till SmartSMS.
Du kan själv se vad varje avdelning har skickat.
Du kan enkelt ta fram sammanställningar från varje underavdelning.
Kontot har månadsavgift och faktureras normalt var 6 månad.